HYPERTENSION OG HJERTEKARSYGDOM

Har du forhøjet blodtryk, åreforkalkning, hjertesvigt, tidligere blodprop i hjerne, hjerte- eller artrieflimmer, anbefaler vi årlig lægekontrol ved livsstilssamtale, blodprøver, blodtrykskontrol, hjertekardiogram, urinundersøgelse mhp. nyrefunktion og medicingennemgang.

 

Information om forhøjet blodtryk se Patienthåndbogen – om forhøjet blodtryk 

Information om for højt kolesteroltal se Patienthåndbogen – om kostråd ved forhøjet kolesteroltal 
 
 
Skema til hjemmeblodtryksmåling

Vejledning til hjemmeblodtryksmåling