KOL OG ASTMA

Ved lungesygdommene astma og KOL anbefaler vi en årlig kontrol hos sygeplejerske mhp. lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion og medicingennemgang.
 

Har du astma og behov for inhalation af den korttidsvirkende bronkieudvidende medicin (blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.
 
Er du i tvivl, om du tager din inhalationsmedicin korrekt, så seher
 
Du kan hente nyttig information om astma/KOL påastma-allergi.dk
Sundhedsstyrelsen har også lavet enfolder om KOL
 
Herning Kommune tilbyder program med træning af fysioterapeuter og undervisning om KOL. Det er gratis. Vi kan henvise dig, hvis du har KOL.