FOKUS PÅ ANTIBIOTIKAFORBRUG

Brug kun antibiotika, når det er nødvendigt - så kan vi også i fremtiden behandle lungebetændelser og andre helt almindelige infektionssygdomme med antibiotika. Sådan lyder budskabet, når Danmark og resten af Europa markerer Antibiotikadag d. 18. november. Dagen markerer vigtigheden af, at vi bruger antibiotika korrekt og med omtanke. Mange infektioner går over af sig selv, uden at vi behøver at tage antibiotika. Har man en virusinfektion, virker antibiotika slet ikke.

Hvis vi fortsætter med at bruge løs af penicillin og andre typer antibiotika, er der risiko for, at der udvikles flere modstands-dygtige bakterier. Dermed kan vi havne i en situation, hvor helt almindelige infektioner, som fx lungebetændelse, ikke længere kan behandles. Derfor bør vi undgå at blive behandlet med antibiotika, når det ikke er strengt nødvendigt.


Antibiotikaellerej.dk  giver svar på, hvad man selv kan gøre
For at gøre danskerne mere opmærksomme på deres brug af antibiotika, er der udviklet en hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde gode råd om, hvad man kan gøre for at lindre symptomer og blive hurtigere rask uden brug af antibiotika.

Hjemmesiden er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet, Dansk Selskab for Almen Medicin, Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Danske Regioner, Lægemiddelstyrelsen, Danmarks Apotekerforening og Statens Serum Institut.


Fakta om antibiotikaforbrug og multiresistente bakterier i Danmark

  • Vi ser stigende forekomst af multiresistente bakterier i Danmark så som colibakterier (ESBL), stafylokokker (MRSA) og flere andre former.

  • Forbruget af antibiotika er steget kraftigt både hos de praktiserende læger og på sygehusene igennem årene.

  • Mere og mere af det antibiotika, danskerne får, er bredspektret. Det vil sige, at det rammer flere bakterietyper, men også at man risikerer, at flere bakterietyper udvikler resistens.