TILSKUDSREGLER

Hvis der er tilskud fra Sygesikringen til din medicin, vil det være vist med et symbol på beskrivelsen af lægemidlet. Det er Lægemiddelstyrelsen, som afgør, om der skal være tilskud eller ej. 

Her følger forklaring på symbolerne:

⬤ : Betyder, at der gives alment sygesikringstilskud til alle. Dette tilskud kaldes også for generelt tilskud.

⦻ : Betyder, at sygesikringstilskud til receptpligtig medicin kun gives klausuleret til bestemte sygdomme.

⬛ : Betyder, at sygesikringstilskud til håndkøbsmedicin kun gives klausuleret til bestemte sygdomme. 

Tilskud til medicin afhænger desuden af, hvor meget medicin, du bruger inden for et år.Fra 1. januar 2021 gælder følgende:

Medicintilskud 

Årlig udgift pr. person  

Tilskud til personer
over 18 år 
 

Tilskud til personer
under 18 år 
 

0 - 1.010 kr 

0% 

60% 

1.010 - 1.685 kr 

50% 

60% 

1.685 - 3.660 kr 

75% 

75% 

3.660 - 19.851 kr 

85% 

over 19.851 kr 

100% 

3.660 - 24.341 kr 

85% 

over 24.341 kr 

100% 

Beløbsgrænserne i skemaet reguleres hvert år i januar.

Perioden på ét år regnes fra første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, og slutter ét år efter denne dato. 
En ny periode starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forrige periode er udløbet. Du kan først få tilskud, når du selv har betalt de første 1.010 kr. 


Tilskudspriser
Den pris, som tilskuddet beregnes ud fra, er ikke nødvendigvis den pris, som medicinen koster. Ved beregning af tilskuddet benyttes beregningsgrundlagspriser. Det betyder, at hvis der er flere ens udgaver af en type medicin, får du tilskud efter prisen for det billigste præparat, det man kalder for tilskudsprisen. Hvis lægen udfylder recepten sådan, at der udtrykkeligt bliver bedt om en udgave af medicinen, hvor prisen er dyrere end tilskudsprisen, får du kun tilskud efter det billigste præparat. 

 

Terminaltilskud (tilskud til døende)
Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge desuden yde tilskud på 100% til medicin til døende, hvor hospitalsbehandling må anses for udsigtsløs. Dette tilskud ydes til al lægeordineret medicin, uanset om medicinen oprindeligt var tilskudsberettiget eller ej. Læger kan søge om ny bevilling af tilskuddet efter 1 år, hvis patienten fortsat opfylder betingelserne for det. 

 

Enkelttilskud
I særlige tilfælde kan Lægemiddelstyrelsen efter ansøgning fra din behandlende læge yde tilskud til et lægemiddel, der ikke generelt gives tilskud til. Det kræver, at lægen begrunder, hvorfor du bør behandles med lige det lægemiddel.
Bevilling til enkelttilskud kan apoteket se i Det Centrale Tilskuds Register (CTR).

 

Forhøjet tilskud
Hvis du af medicinske grunde - fx på grund af allergi over for hjælpestofferne - er nødt til at bruge et specielt lægemiddel, som er dyrere end tilskudsprisen, kan din behandlende læge søge Lægemiddelstyrelsens Det Centrale Tilskuds Register (CTR) om forhøjet tilskud, så tilskuddet udregnes efter lægemidlets faktiske pris i stedet for efter tilskudsprisen. Bevilling til enkelttilskud kan apoteket se i CTR. 

 

Det Centrale Tilskudsregister (CTR)
Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende opgør den enkeltes forbrug af tilskudsberettiget medicin og registrerer det i Det Centrale Tilskuds Register (CTR), som er landsdækkende. Apotekernes computersystemer er løbende opdateret med oplysninger fra registret, og det betyder, at apoteket automatisk trækker tilskud fra prisen, når du køber medicin på apoteket. 

 

Sociale tilskud
Du har mulighed for at få ekstra tilskud til medicinen gennem din kommune. Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for at sociale tilskud kan gives. Spørg Socialforvaltningen i din kommune. Du kan læse mere om medicintilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside