PRISLISTE

 

Attester, erklæringer mm.

Adoptionsattest kr. 1.320
Ansøgning om dansk indfødsret kr. 550
Ansøgning om invalideskilt kr. 210
Ansøgning om medicintilskud kr. 375
Attest til A-kasse - rådighedsattest/arbejdsophør kr. 650
Attest vedr. afbestillingsrejse kr. 720
Engelsksproget attest kr. 1.090
Kopi af egen journal  - pr. side kr. 10 - dog max. kr. 200
Lægeattest til helbredssikring kr. 620
Lægeerklæring kr. 210-550
Lægeerklæring Hjemmeværnet kr. 325
Motorattest kr. 550
Pillepas (engelsk) kr. 140
Slutattest til forsikring kr. 265
Sundhedsforsikring kr. 330

 

 

Vaccinationer - der tillægges et grundhonorar for hver konsultation

Grundhonorar ved 1. konsultation   kr. 330
     
Difteri+Tetanus 1 dosis á kr. 80
Difteri+Tetanus inkl. konsultation 1 dosis á kr. 300
Influenza inkl. konsultation 1 dosis á kr. 250
MFR inkl. konsultation 1 dosis á kr. 330
Pneumokok 23-valent 1 dosis á kr. 295

 

Priserne er med forbehold for ændringer.