SYGDOM OG REJSE

Udgifter til behandling af en kronisk sygdom, eller sygdom som er opstået før afrejsen, dækkes kun, hvis det på afrejsetidspunktet ikke med rimelighed kunne forventes, at der ville blive behov for behandling i udlandet. Denne vurdering foretages af Rejsesygesikringen. Det er derfor ikke dit eget eller dit læges skøn, der er afgørende.

Hvis du er kronisk eller alvorlig syg, bør du derfor i god tid inden afrejsen undersøge om lægeregninger, sygehusophold mv. dækkes, hvis du får behov for behandling under rejsen.

SOS International kan i nogle tilfælde give en medicinsk forhåndsvurdering om dækning, hvilket betyder, at du også er dækket af Rejsesygesikringen for den specifikke sygdom, som forhåndstilsagnet vedrører.
 
EU-sygesikringskort/privat rejseforsikring
Du kan ikke kunne bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring i EU. I stedet skal det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring benyttes.